• Pon - Sub 8:00 - 16:00

Vranica Banja Luka

Misija i vizija

Građevinsko preduzeće „VRANICA“ je u svom pedesetogodišnjem iskustvu izvelo veliki broj značajnih objekata u zemlji i svijetu.

Na većini ovih gradilišta su radili i radnici poslovne jedinice Građevinskog preduzeća „VRANICA“ u Banja Luci. U raznim periodima su ove poslovne jedinice imale različite organizacione statuse, od organizacionog djela jedinstvenog preduzeća do samostalnog privrednog subjekta u sastavu složenog preduzeća.

Tehnička grupacija

 • magistar građevinskih nauka
 • 3 diplomirana inženjera građevinarstva
 • diplomirani inženjer arhitekture
 • inženjer građevinarstva
 • inženjer saobraćaja
 • 6 građevinskih tehničara

Administrativna grupacija

 • ekonomista
 • pravnik
 • 4 ekonomska tehničara

Proizvodni radnici – kvalifikovani i visokokvalifikovani radnici

 • 4 V KV poslovođa
 • 38 KV tesara
 • 26 KV zidara
 • 14 KV armirača
 • 3 KV izolatera
 • 4 KV kranista
 • rukovaoci građevinskih mašina
 • mehaničari
 • bravari
 • električari
 • vozači

Oprema za horizontalni transport

 • 2 miksera za beton
 • utovarivač sa rovokopačem
 • 5 teretnih vozila
 • 2 kombibusa
 • 2 prikolice
 • prikolica za  prevoz specijalnog tereta
 • 6 putnička vozila

Oprema za vertikalni transport

 • 5 kranova
 • autopumpa za beton  32 m
 • auto dizalica nosivosti 20 t
 • auto dizalica nosivosti 12 t
 • 4 dizalice
 • 3 mašine za mašinsko malterisanje
 • mašina za glazure

Oprema za proizvodnju betona

 • betonara
 • armirački pogon
 • tesarski pogon

Oprema za horizontalni transport

 • 2 miksera za beton
 • utovarivač sa rovokopačem
 • 5 teretnih vozila
 • 2 kombibusa
 • 2 prikolice
 • prikolica za  prevoz specijalnog tereta
 • 6 putnička vozila

Oprema za vertikalni transport

 • 5 kranova
 • autopumpa za beton  32 m
 • auto dizalica nosivosti 20 t
 • auto dizalica nosivosti 12 t
 • 4 dizalice
 • 3 mašine za mašinsko malterisanje
 • mašina za glazure

Oprema za proizvodnju betona

 • betonara
 • armirački pogon
 • tesarski pogon

Ostala oprema

 • skela
 • podupirači
 • metalna oplata MEVA StarTec
 • drvena oplata
 • pervibratori
 • agregati
 • kompresori
 • razvodni ormari
 • cikulari
 • motorne pile

GRAĐENJE

Građevinsko preduzeće „Vranica BL “ d.o.o. Banja Luka posjeduje licencu za građenje objekata visokogradnje za koje odobrenje izdaje Ministarstvo, te za građenje objekata niskogradnje i hidrogradnje za koje odobrenje izdaje jedinica lokalne samouprave, izdate od Ministarstva za prostorno uređenje građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske pod brojem PL-2761/2021 od 25.11.2021.

PROJEKTOVANJE

Građevinsko preduzeće „Vranica BL “ d.o.o. Banja Luka posjeduje licencu za izradu tehničke dokumentacije – arhitektonska i konstruktivna faza, za objekte koje odobrenje izdaje jedinica lokalne samouprave, izdate od Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske pod brojem PL-2928/2022 od 19.05.2022.

SRB