• Pon - Sub 8:00 - 16:00

čime raspolažemo

Proizvodni kapaciteti

Visokogradnja, hidrogradnja i niskogradnja.

Proizvodni kapaciteti

Građevinsko preduzeće „Vranica BL “ d.o.o. Banja Luka  se uglavnom bavi izvođenjem građevinskih radova iz oblasti visokogradnje, hidrogradnje i niskogradnje.

Za sada se uglavnom primjenjuju dvije tehnologije i to: tradicionalna tehnologija sa savremenim metalnim oplatama i tradicionalna unapređena tehnologja (Omnia sistem).

Za obavljanje radnih zadataka Građevinsko preduzeće „Vranica BL “ d.o.o. Banja Luka posjeduje ovu opremu i mehanizaciju:

 • 2 miksera za beton
 • 1 utovarivač sa rovokopačem
 • 5 teretnih vozila
 • 2 kombibusa
 • 2 prikolice
 • 1 prikolica za  prevoz specijalnog tereta
 • 6 putnička vozila
 • 5 kranova
 • 1 autopumpa za beton  32 m
 • 1 auto dizalica nosivosti 20 t
 • 1 auto dizalica nosivosti 12 t
 • 4 dizalice
 • 3 mašine za mašinsko malterisanje
 • 1 mašina za glazure
 • 1 betonara
 • 1 armirački pogon
 • 1 tesarski pogon
 • skela
 • podupirači
 • metalna oplata MEVA „StarTec“
 • drvena oplata
 • pervibratori
 • agregati
 • kompresori
 • razvodni ormari
 • cikulari
 • motorne pile
SRB